Over M&L

Meer dan veertig jaar is het tijdschrift M&L (Monumenten, Landschappen en Archeologie) een belangrijke referentie in de ongemeen rijke wereld van de erfgoedzorg in Vlaanderen en Brussel. Honderden gespecialeerde auteurs hebben meegewerkt aan wetenschappelijk verantwoorde bijdragen, die de lezer laten meegenieten van een brede waaier aan boeiende thema's.

De M&L-Krant, naast de redactionele artikels een belangrijke component van het tijdschrift, focust op de actualiteit, met bijdragen over beschermingen, restauraties, opgravingen, studiedagen en colloquia, tentoonstellingen en publicaties over erfgoedzorg.

Logisch dus dat M&L zich kan presenteren als een toonaangevende publicatie in de erfgoedsector.

 

M&L verschijnt zesmaal per jaar. Tot eind 2015 werd het uitgegeven door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Vanaf 2016 wordt het uitgegeven door Uitgeverij die Keure, die tot dan toe het drukproces voor haar rekening nam.

 

Het tijdschrift M&L is opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen en gevalideerd als tijdschrift met peer review. De redactie is samengesteld uit specialisten uit de diverse domeinen van de erfgoedzorg. Artikels in M&L zijn ook online beschikbaar voor betalende accounts.