Over M&L

Nu reeds veertig jaar is het tijdschrift M&L (Monumenten, Landschappen en Archeologie) een belangrijke referentie in de ongemeen rijke wereld van de erfgoedzorg in Vlaanderen. In die ruim drie decennia hebben nagenoeg vijfhonderd auteurs meegewerkt aan zowat achthonderd wetenschappelijk verantwoorde bijdragen die de lezer laten meegenieten van een brede waaier aan boeiende thema's.

De M&L-Krant, die deel uitmaakt van M&L, focust op de actualiteit, met bijdragen over beschermingen, restauraties, opgravingen, studiedagen en colloquia, interessante tentoonstellingen en publicaties over erfgoedzorg.

Logisch dus dat M&L zich heeft ontpopt tot een toonaangevende publicatie in de erfgoedsector.

 

M&L verschijnt zesmaal per jaar. Tot eind 2015 werd het uitgegeven door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Vanaf jaargang 2016 wordt het uitgegeven door Uitgeverij die Keure.

 

Het tijdschrift M&L is opgenomen in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen en gevalideerd als tijdschrift met peer review. De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikels berust uitsluitend bij de auteurs. Alle rechten voor het reproduceren, vertalen of herwerken zijn voorbehouden.

Artikels die in M&L opgenomen worden, worden ook online ter beschikking gesteld via deze site, waar ze voor betalende accounts raadpleegbaar zijn. Auteurs die dit niet wensen, dienen dit uitdrukkelijk te vermelden.