Nieuws

Boekvoorstelling "Braderick. Heren en pachters in de polder van Vrasene" (2024)

► zondag 28 april 2024 (10:30)

► Heilige Kruiskerk Vrasene

Graag nodigen wij u persoonlijk uit voor de exclusieve boekvoorstelling van het boek "Braderick. Heren en pachters in de polder van Vrasene". 

In “Braderick. Heren en pachters in de polder van Vrasene” gaan historici Bert Verwerft en Kevin Poschet op zoek naar de wortels van de familie Braderic(k). Aan de hand van een uniek polderleen duiken ze in 888 jaar geschiedenis, van de vroegste nederzettingen aan de rand van de Wase polders tot het hedendaagse landschappelijke erfgoed. Vanuit deze polder passeert de grotere Vlaamse en Europese geschiedenis de revue: van poldermagnaten en feodale heren in de middeleeuwen tot de hoogdagen van het Antwerpse kapitalisme, de godsdienstconflicten, militaire overstromingen en herinpolderingen, tot de onstuitbare opmars van de moderne wereld. 

Aan de hand van archieven, kaartmateriaal, landboeken en nalatenschappen reconstrueren de auteurs de wereld van de mensen die de polder vorm gaven, van de adellijke grootgrondbezitter tot de grote en kleine pachtboeren.

Bevestig HIER je aanwezigheid

 

Gorduna Colloquium: Erfgoed, nóg duurzamer? (2022)

► vrijdag 9 september 2022 (9:30-17:00)

► Jezuïtenkerk, Berlaarsestraat 12, 2500 Lier

Het colloquium (download hier de folder) focust op een aantal deelaspecten van het containerbegrip duurzaamheid, die een directe relatie hebben met onroerend erfgoed. We gaan in op de discrepantie tussen de duurzaamheids-reglementering en de erfgoedaanpak. 
Gaandeweg proberen we de vraag naar duurzaamheid in erfgoed om te draaien tot een stelling: duurzaam erfgoed!

 

Bevraging erfgoedbeleid (2018)

In het kader van het Europese Jaar voor het Culturele Erfgoed wou M&L de wensen voor het erfgoedbeleid in Vlaanderen (en Brussel) inventariseren. De redactie deed hiervoor een bevraging bij erfgoedbetrokkenen. 
Bekijk hier de resultaten van deze bevraging.