Abonnementen

Titel: M&L (Monumenten, Landschappen en Archeologie)
Periodiciteit: tweemaandelijks
ISSN: 0770-4948
Bestelcode: 201 181 316
Prijzen (2018): België: € 45
  EU-landen: € 65
  Buitenland (niet EU): € 75
  Studenten en stagiairs: € 32
  Los nummer: € 15
Verzendingskosten: inbegrepen

Om u te abonneren op M&L neemt u contact op met de abonnementendienst van die Keure op het e-mailadres abonnementen@diekeure.be.

De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Klik hier om de cataloguspagina van M&L te openen.